Snabba leveranser inom 1 - 2 dagar
Snabba leveranser inom 1 - 2 dagar
Varukorg 0

Köpvillkor

Beställning 
Beställaren måste vara minst 18 år. Beställare under 18 år måste inhämta målsmans tillstånd innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk skada polisanmäles. ITdelar förbehåller sig rätten att neka försäljning till ej registrerade kunder samt företagskunder som ej passerar vår kreditkontroll.

Betalning / Priser

Hos oss kan man välja att betala med bank och kreditkort, payson eller paypal samt faktura med 30 dagars betalningsvilkor. 
Moms och frakt tillkommer på alla priser. Priserna är angivna i svenska kronor. Vi reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga oss på ITdelar att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande. 

Fakturabetalning (nya kunder max 50.000 sek inklusive moms) 
Vid betalning via faktura på belopp 0-50.000 sek, samarbetar vi med Svea Ekonomi AB (SveaWebPay). För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av ITDELAR överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Fakturabetalning
Vid betalning via faktura på belopp över 40.000 sek exklusive moms så är samarbetet med Svea Ekonomi AB (SveaWebPay) begränsat, för återkommande kunder så kan högre belopp erbjudas efter individuell prövning. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 7 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Betal-/Kreditkortsbetalning (VISA/Mastercard)

Vid betalning med betal-/kreditkort, samarbetar vi med Paypal samt Payson och accepterar VISA samt Mastercard som betalningsmedel.

Paypal

Vid betalning med pengar på ert Paypal konto, ange förskottsbetalning och meddela i beställningsinformationen att ni önskar få en Paypal transaktion för denna beställning.

Förskottsbetalning

Sker till vårt bankgiro 739-3788, där er beställning skickas när vi emottagit betalning och verifierat att betalningen avser er beställning.  
  
Leveranser 
Leverans sker globalt, men utanför EU med kundens transportör/konto. I fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med våra köpvillkor. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. 

Avbeställning 
Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är inte möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning är inte giltig förrän kunden fått bekräftelse från ITdelar per e-post. 

Vid ev slutförsäljning till nämnd prisbild eller pga att en vara utgår så har ITdelar rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda pengar på bästa sätt. 

Outlöst försändelse 
För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till ITdelar's distributör, debiteras en avgift om 500:- plus moms för att täcka vår transport och övriga administrativa avgifter.

Distansavtalslagen
För privatpersoner gäller Distansavtalslagen, som reglerar att en privatperson har rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar från mottagandet. För att utnyttja ångerrätten enl Distansavtalslagen skickas e-post till oss om orsak till retur och faktura nummer. Retur enligt Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då lagen ej ger kund möjlighet att begära återbetalning av kostnader för transporter eller annan utförd tjänst. Varan ska återsändas oöppnad i obruten förpackning, i en av ITdelar anvisad emballage.

Information om distansavtalslagen hittar du hos Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/

Transportskadat gods
Om en vara från ITdelar skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till transportören vid leveranstillfället. Emballage får inte öppnas eller tas bort, då transportens skadeavdelning inte accepterar transport skada om detta är avlägsnat!

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir ITdelar:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel
ITdelar's ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. ITdelar bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex men ej begränsat till inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från ITdelar:s sida, som gör att ITdelar ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall göra grund till att ITdelar befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Cookies på ITdelar.se

Vi använder cookies för att analysera trender, administrera sajten, spåra användares rörelsemönster och samlar demografisk information om våra användare i sin helhet. Vi sammankopplar aldrig automatisk hämtad information med personuppgifter.

Cookies är en standardteknik som används på internet. Nästan alla webbsidor använder dessa för att kunna tillhandahålla användbara funktioner till deras användare. Cookies tillåter oss att spara och hämta information från dig om vilka produkter du har lagt i din varukorg samt ger oss statistik för hur vi kan förbättra vår sajt. Dom flesta webbläsare kommer installerade med cookies aktiverade, om du önskar kan du stänga av cookies-funktionen i din webbläsare. Om du stänger av cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på vår sajt och du kan få problem att slutföra din order.

Samma gäller för många andra webbplatser. Vi samlar in information automatiskt och sparar det i loggfiler. Detta inkluderar IP-nummer, typ av webbläsare, Internetleverantör, sidan du kom från, sidan du lämnar till, operativsystem, datum/tid och data över hur du rör dig på sajten. Vi sparar aldrig personuppgifter i cookies.

Google Analytics cookies:

__utmz: Spårar var användare kommer ifrån (sökmotor, sökord, länk). Vi använder Google Analytics internt på vår webbplats och i hostade banners.

__utma: spårar hur många besök, föregående besök och nuvarande besök för en användare.

__utmb och __utmc används för att spåra ungefär hur länge du stannar på en site, när besöket börjar och när besöket slutar. Dessa cookies försvinner när din session avslutas.

Vid frågor vänligen kontakta oss via email: info@itdelar.com

Policy för personuppgifter
ITdelar hanterar Dina personuppgifter konfidentiellt och hanterar de uppgifter som lämnas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). De uppgifter lämnats till oss kan komma att användas för marknadsföring, t ex för utskick av nyhetsbrev. Dina uppgifter kommer endast att användas av ITdelar och kommer ej att lämnas ut till andra ändamål än de ovanstående. Informera oss om ni inte önskar mottaga våra nyhetsbrev.

Information om personuppgiftslagen finner du bl.a. på denna länk: http://www.pul.nu/lagtext.html

Övrigt
ITdelar förbehåller sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i ITdelar:s webbutiks sortiment förekommande produkter. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

ITdelar förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information på webbutikens webbplats, inklusive priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.